kodeks | e-blogi.pl
Blog kodeks
O redakcji. 2015-02-13


  W skład redakcji naszego bloga na temat Własności Prywatnej, a także Wspólnoty Właścicieli wchodzą tacy sami przedstawiciele tych form posiadania jakimi jest każdy z naszych czytelników.


  Z powodu wspólnych problemów na jakie napotykamy w "naszym życiu własnościowym" znalezienie wspólnego języka z naszymi czytelnikami nie jest dla nas problemem. Wspólne problemy czynią nas ludźmi poruszającymi się po terenach kodeksów prawnych na tematy własności w taki sam łatwy sposób i dzielenie się zdobytymi informacjami na tematy dotyczące nas wszystkich także nie jest dla nas problematyczne, dlatego zachęcamy wszystkich naszych czytelników do stawiania pytań.


  Redakcja naszego portalu postara się znaleźć odpowiedź na każdy temat, który wydaje Wam się trudny i nieodgadniony. Mając doświadczenie w kwestiach posiadania jesteśmy wstanie udzielić Państwu odpowiedzi na każdy zadany temat, którego myślą przewodnią jest posiadanie dóbr wartościowych na własność lub współposiadanie.


  W przypadku tematów trudnych jesteśmy wstanie zgłosić się po odpowiedź dla Państwa do największych autorytetów z dziedziny prawa własności i uzyskać przejrzyste i czytelne odpowiedzi, które z wielką chęcią przekażemy Państwu na łamach naszego czasopisma. Informacje prawne na temat własności czerpiemy ze źródeł sprawdzonych i uznanych za fachowe, a uzyskane wiadomości starannie segregujemy pod względem ich wartości dla naszych czytelników, aby opublikować je dla Państwa w posegregowanych rozdziałach, które będą ukazywały się w sposób cykliczny.


  Zapraszamy wszystkich właścicieli zarówno majątków ruchomych, jak i nieruchomych, a także wszystkich posiadających rzeczy wartościowe na współwłasność do zapoznania się z naszym czasopismem, które rozwiąże nie jeden problem majątkowy, a być może nawet przyczyni się do jego powiększenia.


Klomby na osiedlu. 2015-02-12


  Klomby na osiedlu, kto je stworzył i kto o nie dba.


 Każdy klomb na naszym osiedlu jest naszym własnościowym klombem, jednak na zasadzie współwłasności i to my jesteśmy poniekąd inicjatorami powstania takiego klombu, nawet jeśli stało się to zaocznie. 


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowych co pewien czas organizuje zebrania przedstawicieli członków Spółdzielni, którzy w naszym imieniu i za naszą zgodą dzięki naszemu udziałowi w wyborach takich reprezentantów, w trakcie których daliśmy im prawo do reprezentowania naszych interesów, decydują o posunięciach w sprawie naszych własności i współwłasności. Każda decyzja omówiona na zebraniu zarządu Spółdzielni jest podawana do publicznej wiadomości, przez co decyzje takie są również zatwierdzane, ponieważ przyjęcie do wiadomości określonej decyzji i brak protestów na jej temat jest powszechną zgodą na wykonanie takiej decyzji.


  Każdy właściciel, który nie zgadza się z jakąkolwiek decyzją zarządu Spółdzielni powinien w określonym terminie złożyć protest, który zawsze jest rozpatrzony.


Kontakt z zarządem Spółdzielni. 2015-02-06


  Wszyscy członkowie Spółdzielni mieszkaniowych muszą być w stałym kontakcie z zarządem, aby problemy pojawiające się w trakcie użytkowania lokali były natychmiast rozwiązywane.


 Współdziałanie członków wspólnot właścicieli jest koniecznością, ponieważ pomimo zorganizowania przez nich zarządu wspólnoty, każdy właściciel musi pilnować swego interesu na bieżąco, aby minimalizować wszelkie straty w sposób natychmiastowy. W zakres strat podczas użytkowania lokali wchodzą wszelkie awarie i uszkodzenia, które należy natychmiast zgłaszać do zarządu w celu ich naprawy. Mogą to być zalania, przeciekanie rur, niedziałające grzejniki, czy niedziałające windy, zamki i domofony.


  Każda Spółdzielnia preferuje listowny sposób zgłoszeń awarii, które docierają do nich w formie podań, które są natychmiast rozpatrywane, a dzięki niezawodności Poczty Polskiej, która w obrębie jednego miasta dostarcza przesyłki w ciągu jednego dnia, możemy liczyć na błyskawiczną reakcję adresata.


Wspólne tereny zielone. 2015-02-01


  Do kogo należy teren zielony wokół naszych bloków mieszkalnych?


  Blokowiska miejskie wypełnione właścicielami mieszkań otacza często bardzo zadbana roślinność sumiennie sadzona na klombach, trawniki z tabliczkami "Nie deptać trawników", a nawet duże drzewa, krzaki i parki.


  Tereny wypełnione roślinnością wokół naszych domów w mieście często należą także do nas, będąc właścicielami mieszkań na określonym terenie jesteśmy także współwłaścicielami terenu, na którym stoi nasz budynek.


  Wraz z zakupem mieszkania w mieście przystąpiliśmy do zorganizowanej grupy zrzeszającej właścicieli mieszkań w naszej dzielnicy o nazwie Wspólnota Właścicieli, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa, stając się tym samym współwłaścicielem majątku należącego do Spółdzielni, który wspólnymi siłami i nakładem finansowym utrzymujemy. 


  Nasze trawniki, krzewy drzewa i klomby, a także drogi i chodniki utrzymujemy my ich właściciele.


Wspólne problemy. 2015-01-27


 Wspólne posiadanie dóbr wartościowych to także wspólne problemy z nimi związane.


 Każdy posiadacz rzeczy wartościowej jest odpowiedzialny za rzeczy do niego należące. 


  Pierwszym podstawowym problemem wspólnej własności są wspólne opłaty za użytkowanie określonej rzeczy. Większość dóbr generuje najczęściej comiesięczne opłaty za użytkowanie dóbr powiązanych z naszą własnością, są to opłaty za prąd, utrzymanie terenu, windy i inne urządzenia, garaże, klatki schodowe, dachy i piwnice, ubezpieczenia, przeglądy techniczne i naprawy bieżące, w przypadku samochodów także zakup benzyny i wiele innych opłat.


  Jeśli dana rzecz wartościowa jest współwłasnością kilku osób to odpowiedzialność za tą rzecz rozkłada się po równo na każdego z współwłaścicieli i każdy z nich może być pociągnięty do odpowiedzialności w sposób prawny.


Witamy włascicieli nieruchomości. 2015-01-21


  Witamy serdecznie obecnych i przyszłych właścicieli nieruchomości , jak również właścicieli należących do wspólnot prywatnych.


 Temat własności i współwłasności to tematy wokół, których krąży nasz serwis informacyjny. Na łamach naszego czasopisma będziemy cyklicznie publikować opisy zysków i strat, jakie mogą wynikać z faktu posiadania na własność określonych dóbr. Omówimy zarówno polskie, jak i zagraniczne kodeksy prawne regulujące prawa i obowiązki oraz zależności wiążące się z faktem posiadania lub współposiadania rzeczy nieruchomych, jak również dóbr ruchomych.


  Prawo własności jest najeżone wieloma pułapkami, a regulacje prawne w dziedzinie własności na przestrzeni dziejów zmieniały się.


  Zmiany prawne na temat własności i współwłasności były uzależnione od panującego w danym okresie ustroju politycznego kraju, w którym obowiązywały. Największą siłę ma prawo własności w krajach kapitalistycznych z rządem monarchicznym, gdzie prawa właściciela do posiadania swoich dóbr jest niepodważalne, na drugim miejscu pod względem silnej pozycji właściciela jest ustrój kapitalistyczny z demokratycznym rządem, natomiast najsłabszą pozycję posiada prawo własności w państwach o ustroju komunistycznym, gdzie z założenia politycznego obywatel kraju komunistycznego nie ma prawa do posiadania własności, a teoretycznymi współwłaścicielami wszystkiego co wchodzi w skład państwa są jego obywatele.


  Istnieje wiele krajów, gdzie prawo do własności jest nie tylko powszechnie obowiązującym prawem wynikającym z kodeksu prawnego, ale jest ono także tradycją wynikającą z historii tego kraju. Takim krajem jest monarchiczna Anglia dowodzona przez panującą na tronie Królową. Ten kraj od wielu wieków rządzi się tymi samymi prawami na temat możliwości posiadania i wydaje się trwać w sposób niepodważalny.


  Polska natomiast jest tym najbardziej zmiennym krajem w dziedzinie ustroju politycznego i prawa obywateli do posiadania dóbr konsumpcyjnych. Przed wiekami byliśmy krajem monarchicznym, w XX wieku krajem kapitalistycznym, a od przełomu XX i XXI wieku krajem kapitalistycznym z władzą demokratyczną.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]